top of page

GASOIL BONIFICAT

 Per a què s'utilitza?

 

El gasoil bonificat, més conegut com a gasoil agrícola, s'utilitza per a maquinària agrícola i industrial, pesquera, embarcacions i vehicles autoritzats i també es pot emprar com a calefacció en les llars i és de color vermell. 

 

Qui es pot beneficiar de la devolució de l'impost?

 

Els agricultors (persones o entitats), que en el període indicat, hagin tingut dret a la utilització de gasoil i que efectivament, l'hagin utilitzat com a carburant empleat a l'agricultura, inclosa l'horticultura, ramaderia i silvicultura, i que a més hagin estat inscrits en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenedors.

 

Quins consums de gasoil donen dret a la devolució?

 

Consums realitzats en:

  • Motors de tractors i maquinària agrícola autoritzats o no per circular per via i terrenys públics, utilitzats en l'agricultura, inclosa l'horticultura, la ramaderia i la silvicultura.

  • Motors dels aparells i artefactes utilitzats en igual destinació. 

 

A quant ascendeix la devolució?

 

L'import de les quotes a retornar serà igual al resultat d'aplicar el tipus de 63,71 euros per 1.000 litres sobre una base constituïda pel volum de gasoil efectivament emprat en l'agricultura, inclosa l'horticultura, ramaderia i silvicultura durant el període indicat, expressat en milers de litres.

Vols més informació? Posa't en contacte amb nosaltres:

Gràcies pel teu missatge, aviat ens posarem en contacte amb tú!

bottom of page